Kluczowym obszarem zainteresowań Kancelarii jest prowadzenie sporów sądowych, postępowań mediacyjnych oraz występowanie w arbitrażach. W ramach postępowań spornych Kancelaria podejmuje się również zabezpieczeń roszczeń i ich późniejszej egzekucji.

Oferujemy kompleksową obsługę procesową zarówno w sprawach znajdujących się w naszym podstawowym obszarze zainteresowania, jak i w szerokim kontekście gospodarczym, karno-gospodarczym, karnym oraz w obszarze prawa pracy.

Prowadzimy analizę prawną w zakresie celowości podejmowania poszczególnych działań procesowych, rekomendując działania najlepiej chroniące interesy Klienta.

W imieniu i na rzecz Klienta przygotowujemy powództwa do sądów powszechnych oraz administracyjnych. Reprezentujemy Klienta przed sądami, organami administracji państwowej i innymi podmiotami wszystkich instancji.

Do zakresu naszych usług należy kompleksowe doradztwo i obsługa postępowań związanych z kredytami frankowymi. W tym zakresie oceniamy prawdopodobieństwo skutecznego dochodzenia roszczeń, przygotowujemy pisma procesowe, reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania.

Nasze usługi obejmują także doradztwo na etapie przed-procesowym, mające na celu zmniejszenie ryzyka związanego z prowadzeniem sporów przed sądem.

Główne obszary naszej praktyki procesowej to:

  • arbitraż,
  • spory dotyczące nieruchomości i inwestycji budowlanych,
  • spory dotyczące spraw korporacyjnych i handlowych,
  • spory z zakresu prawa pracy,
  • sprawy karno-gospodarcze.

Pomagamy rzetelnie ocenić jego sytuację prawną Klienta. Badamy zasadność prowadzenia sporu oraz wspólnie z Klientem ustalamy plan działań w czynności w sprawie. W doradztwie zawsze uwzględniamy realne interesy gospodarcze klientów.